Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

AKIRO Oy

Laskutusosoite:

Hakakallio 18
09930 LEPPÄKORPI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Heikura, hanna.heikura@akiro.fi

3. Rekisterin nimi

AKIRO Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä AKIRO Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

AKIRO Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Verkkokauppamme käyttää SSL-suojattua yhteyttä.

Tietosuojaseloste, päivitetty 31.8.2018:

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot: tunnistamistiedot, yhteystiedot ja maksutiedot. Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi akiro.fi – verkkokaupasta internetin kautta.
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot: ostohistoria, toimitustiedot, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot.

Mihin henkilötietojani käytetään?

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen, esim. kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi.

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi päätyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Tuotteen toimittajalle toimitusmyyntituotteita tilattaessa
 • Laskutuspalvelulle
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Kirjanpitäjälle

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: hanna.heikura@akiro.fi